Zarejestruj się!

Witamy w pozywamy-zbiorowo.pl

Strona główna

Jestem on-line:

Brak użytkowników online

Grupy Zamknięte

Od 2010.08.17 odwiedziło nas:

free counters

UWAGA WŁAŚCICIELE SAMOCHODÓW Z GRUPY VW


 

Pozywamy Volkswagena!
Do pozwu zbiorowego przystąpić mogą wszyscy poszkodowani przez koncern  – nie tylko klienci indywidualni, ale także firmy.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a, zobacz tutaj

i zapisz się!

Ponad 700 osób zarejestrowanych !

Pozew zbiorowy przeciw orgnizatorm SGP na Stadionie Narodowym został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

Szanowni Forumowicze, Kibice żużla! 

Miło mi poinformować, że złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie POZEW ZBIOROWY przeciw organizatorowi żużlowej SGP na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Jest to sukces, który zawdzięczamy Waszej determinacji oraz szybkiemu i sprawnemu przesyłaniu przez Was dokumentów.

Na razie dochodzimy zwrotu wydatków poniesionych na bilety na SGP. Niewykluczone, że powództwo zostanie rozszerzone o zwrot kosztów dojazdu na turniej czy noclegów, ale o tym po postanowieniu Sądu o dopuszczeniu powództwa.

Wówczas nadejdzie też moment na rozszerzenie grupy o osoby, które nie zdążyły nadesłać dokumentów przed złożeniem pozwu. Jest jeszcze sporo takich osób.

Nie martwcie się, możliwość dopisania się do pozwu będzie. NIE WYRZUCAJCIE zatem BILETÓW ANI POTWIERDZEŃ REZEWACJI lub/i FAKTUR lub/i PARAGONÓW FISKALNYCH lub/i POTWIERDZEŃ PRZELEWÓW BANKOWYCH.

O postępach w sprawie będziemy oczywiście informować.

Szerzej o sprawie tutaj:

 

Możliwość dopisania się do pozwu zbiorowego przeciwko Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego z/s w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 21 lipca 2015 r. w Dzienniku Łódzkim ukazało się ogłoszenie w sprawie toczącego się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim postępowania grupowego w sprawie z powództwa Iwony Gretki  jako reprezentanta grupy przeciwko Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego z/s w Piotrkowie Trybunalskimo zapłatę nienależenie uiszczonych kwot za egzamin dyplomowy.

Sąd poinformował o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy Iwonie Gretka (adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Dauermana, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 47, 52-218 Wrocław), w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Wynagrodzenie podstawowe pełnomocnika powodów ustalone zostało jako iloczyn liczby uprawnionych członków grupy oraz kwoty 50 zł brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie obliczone w następujący sposób: kwota bazowa stosunkowego wynagrodzenia zostanie ustalona w wysokości 20 % (słownie: dwudziestu procent) zasądzonej na rzecz Reprezentanta Grupy kwoty pieniężnej. Prawomocny wyrok wydany w sprawie ma skutek wobec członków grupy.

Szczegóły przystąpienia do grupy znajdą Państwo na: stronie pozywamy-zbiorowo.pl oraz na Fanpage`ach na FB naszej kancelarii lub pozywamy-zbiorowo.

Poniżej publikujemy też listę formalności do pozwu zbiorowego.

Lista formalności do pozwu zbiorowego
Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które prosimy o przesłanie na adres Kancelarii celem możliwości przystąpienia do grupy:
1.    Oświadczenie członka grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy,
2.    Pełnomocnictwo udzielone r. pr. Tomaszowi Dauermanowi.
Ponadto proszę przesłać:
3.    Dowód wpłaty 600 zł za egzamin dyplomowy (może być w formie zaświadczenia z uczelni o uiszczeniu opłaty),
4.    Umowa z uczelnią/decyzja o przyjęciu na studia.
Jeżeli brak, któregoś z dokumentów w pkt 3 i 4, proszę przesłać oświadczenie wypełnione według przesłanego wzoru, opatrzone podpisem.
Załączone wzory dokumentów proszę uzupełnić oraz podpisać je, a następnie wysłać wraz z pozostałymi dokumentami, o które prosimy na adres Tomasza Dauermana, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 47, 52-218 Wrocław.
UWAGA! W korespondencji proszę podać telefon i adres poczty elektronicznej (e-mail) celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu.
Celem przystąpienia do pozwu proszę również o dokonanie opłaty w kwocie 50 złotych na konto Tomasza Dauermana, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu – numer rachunku bankowego podany poniżej:
BZWBK 11 1090 2529 0000 0001 0194 5343
Tytułem: „opłata za przystąpienie do grupy z pozwu Iwony Gretka p-ko WSH w Piotrkowie Trybunalskim” w dopisku proszę podać swoje imię i nazwisko.

Pozew zbiorowy za korek na autostradzie?

Drodzy Forumowicze,

co roku powtarza się ta sama sytuacja - korzystając z pięknej pogody masowo wybieramy się nad nasze polskie morze albo w góry i...stoimy w korku na autostradzie, bo bramki mają zbyt małą przepustowość. Do tego pojawiają się korki spowodowane remontem.

Politycy karmią nas obietnicami bezpłatnych przejazdów, podniesionych bramek, ale co się stało, to się nie odstanie.

Jeżeli staliście w korku na autostradzie, za którą zapłaciliście, nie wyrzucajcie paragonów za przejazd.

W blogu, który tu podlinkowuję znajomy prawnik krótko opisał jak wygląda sytuacja od strony prawnej.

Okazuje się, że można utrzeć nosa zarządcy autostrady i wytoczyć mu pozew zbiorowy. Potrzebna jest tylko wasza wola i paragony za przejazd po autostradzie.

Pozdrawiam

Słów kilka w sprawie franków

 

Od co najmniej połowy stycznia 2015 r. znakomita większość kredytujących się we frankach zastanawia się jak ulżyć domowym budżetom nadszarpniętym mocno szybującą w górę walutą. Obserwując reakcje samych frankowiczów i odnoszących się do nich komentarzy (zarówno tych „fachowych”, jak i „ludycznych”) daje się zaobserwować kilka nurtów dyskusji.

Najbardziej radykalny jest kierunek dyskusji wskazujący na możliwość unieważnienia umów frankowiczów. Takie rozwiązanie miałoby zmierzać z jednej strony do zwrotu przez bank całej świadczonej przez frankowicza kwoty spłacanego kredytu, a z drugiej strony frankowicz powinien z kolei zwrócić całość środków pieniężnych, które otrzymał w dniu zawarcia umowy. Marchewką dla takiego rozwiązania jest przewalutowanie kredytu po kursie z dnia jego zaciągnięcia. Dodatkową zachętą jest możliwość powołania się przez frankowicza na przedawnienie roszczenia banku o zwrot udzielonej kwoty kredytu, co w praktyce oznaczałoby, że frankowicz nie musiałby już nic spłacać. Atrakcyjne, prawda? Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że takie rozwiązanie nie zostało jeszcze praktycznie przetestowane. Tzn. nie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem sądowym korzystnym dla fraankowicza, bo póki co to w rękach sądów pozostaje los frankowiczów. Ostatnie orzeczenie sądowe w sprawie Pana Tomasza Sadlika wskazuje, że niezwykle trudno wykazać jest nieważność klauzul stosowanych w umowach zawieranych przez banki z frankowiczami. Nie wystarczy powołanie się na wprowadzanie przez bank na błąd co do ewentualnego ryzyka kursowego przy zaciąganiu kredytu, nie jest też wystarczające powołanie się na zasady współżycia społecznego. Jak argumentował sąd w sprawie jak wyżej, osoba pokroju Pana Sadlika (wykształcona, inteligentna i o ponadprzeciętnej wiedzy ekonomicznej) powinna mieć rozeznanie w warunkach umowy, jaką podpisuje. Sąd wskazał ponadto, że zaistnienie błędu, który skutkowałby unieważnieniem umowy, kredytobiorca powinien zgłosić do roku od zawarcia umowy, a nie po sześciu latach od jej zawarcia. Inne koncepcje bazujące na nieważności całych umów „walutowych” jak na razie nie doczekały się rozstrzygnięcia w sądach. Ostatni pozew zbiorowy wytoczony przez frankowiczów p-ko Getin Noble Bank został niestety przez sąd odrzucony z przyczyn formalnych.

Kolejny model wzruszania przez frankowiczów zawartych z bankami umów, to unieważnienie, albo uznanie za nieskuteczne tych postanowień umownych (fragmentów umów), które powodowały przewalutowanie ich zobowiązania pieniężnego wyrażonego w złotówce, w zobowiązanie, które każdorazowo przy spłacie raty kredytu odnoszone jest do aktualnego kursu waluty obcej (np. franka właśnie). Celem tych działań jest pozostawienie w mocy zawartej umowy kredytu, ale takie jej zmodyfikowanie, żeby stała się „zwykłą” umową „złotówkową”. Oczywiście tu również konieczna jest ingerencja sądu, który rozważy, czy podnoszone przez frankowiczów argumenty za wyeliminowaniem pewnych zapisów umowy są słuszne, ale jeżeli się to uda, taki kredytobiorca będzie miał wobec banku roszczenie o zwrot nadpłaconych przez siebie rat kredytu. Kwestią wymagającą sprecyzowania, a w zasadzie ustalenia oczekiwań frankowicza, jest ustalenie do czego doprowadzi taka operacja.

Jeżeli przyjmiemy, że klauzula w umowie kredytu, na podstawie której co miesiąc aktualna rata do spłaty ustalana była na podstawie aktualnego kursu waluty w ogóle nie obowiązuje, to de facto mamy kredyt złotówkowy, oprocentowany jak walutowy. Wtedy nadpłacone raty kredytu to potencjalne roszczenie przeciętnego frankowicza. To jest marchewka. A kijek? Na etapie sądowym, bo ugoda tu raczej nie wchodzi w rachubę, trzeba będzie udowodnić, że postanowienie umowy kredytu, które odpowiadało za comiesięczną indeksację raty w odniesieniu do kursu franka było nieważne, albo bezskuteczne. W sprawie uznania takiego zapisu za nieważny odesłać można do powołanego jak wyżej orzeczenia w sprawie Pana Sadlika. Natomiast w sprawie uznania takiej klauzuli za bezskuteczną, a wpływającym na linię orzeczniczą sądów powszechnych istotnym okazać się może niedawny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. IV CSK 362/140).

Co takiego stwierdził w tym orzeczeniu ten sąd? Na podstawie doniesień medialnych (bo pisemnego uzasadnienia jeszcze nie ma) upraszczając można powiedzieć, że dochodzenie roszczeń w dwustopniowym postępowaniu sądowym, czyli najpierw o uznanie takiego postanowienia za nieskuteczne, a dopiero potem o zapłatę nadpłaconych rat kredytu może być utrudnione. Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu stwierdził bowiem, że wsteczne ustalenie, że jakiś zapis umowny jest nieważny, kiedy nastąpiło już wykonanie zobowiązania kredytobiorcy (zapłata raty kredytu) powoduje, że kredytobiorca nie ma legitymacji do żądania takiego ustalenia przez sąd. Co więcej, Sąd Najwyższy stwierdził też, że na skutek nowelizacji prawa bankowego z sierpnia 2011 r. postanowienia dotyczące umów o kredyt denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska nie można uznać za nieważne, bo wprost zezwala na to znowelizowane prawo.

Co zmienia ten wyrok? Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia najprawdopodobniej banki będą się na nie powoływać, wskazując, iż nie można w procesie ustalać sytuacji zaszłej, kiedy nastąpiła już zapłata raty kredytu.

Czy oznacza to, iż próby frankowiczów uregulowania swojej sytuacji za okresy wsteczne skazane są na porażkę? Odpowiedzi udziela sam Sąd Najwyższy (choć na razie są to notatki prasowe), który wskazuje, że kwestią której nie rozstrzygał, był sposób dokonywania przeliczeń, tj. czy były one zgodne z prawem. Tą kwestię można rozstrzygnąć rozpatrując inne powództwo, np. o zapłatę nienależnie zapłaconych kwot. 

Co do kwestii sposobu dokonywania przeliczeń, sądy (w tym SOKiK) wypowiadały się już wielokrotnie. W ocenie wielu już prawomocnych orzeczeń zapisy umów kredytowych odnoszących się do zmiany wyso­ko­ści opro­cen­to­wa­nia kre­dytu, która może nastą­pić w przy­padku zmiany stopy refe­ren­cyj­nej okre­ślo­nej dla danej waluty oraz zmiany para­me­trów finan­so­wych rynku pie­nięż­nego i kapi­ta­ło­wego w kraju (lub kra­jów zrze­szo­nych w Unii Euro­pej­skiej), któ­rego waluta jest pod­stawą waloryzacji nie wiążą klientów i są podstawą do wyroków zasądzających zwrot nienależnie uiszczonych kwot.

Obserwując zmagania frankowiczów z bankami i mając na uwadze orzeczenia, które zapadają w tej sprawie, najprostsze wydaje się więc rozwiązanie oparte o najzwyklejsze żądanie zapłaty skierowane przeciwko bankowi. 

SPREAD`y - TAK!

Do naszych prac związanych z "Frankowcami" włączyła się kolejna Kancelaria realizująca pozwy zbiorowe. Mamy zatem opinie, dwóch niezleżnych od siebie Kancelarii.  Przeanalizowały one stan faktyczny i prawny i mamy kolejne konkluzje:

Wśród wielu wątków jest jeden, który wydaje się możliwy do realizacji w trybie pozwu zbiorowego przeciw poszczególnym bankom. To kwestia tak zwanych spreadów. 

Właśnie rozpoczynamy zbieranie osób poszkodowanych, którym naliczono tak zwane SPREADY. Z czasem będziemy tworzyć grupy według poszczególnych banków i grupy zamknięte na forum, a Państwo będą sposród siebie kreować liderów.

Czekamy na rozwój sytuacji, jeśli chodzi o inne ewentualne roszczenia. Zobaczymy jakie będą decyzje polityczne i państwowe. Przyglądamy się sytuacji i niewykluczamy kolejnych dzałań.

Piszcie tutaj.

DRODZY FORUMOWICZE!

Trwa grupowanie uczestników wg poszczególnych banków

Frankowcy, o co WALCZYMY?

Poniżej BARDZO Ważne Informacje!

Temat pomocy dla osób zadłużonych we frankach jest u nas ciągle aktualny - nadal prowadzimy rozmowy z różnymi kancelariami w celu ustalenia najlepszej strategii działania.

Ostatnie rozprawy sądowe pokazały, że niektóre pozwy są oddalane czy wręcz odrzucane.

Do niedawna uważaliśmy walkę o spready za najbardziej słuszną i realną. W dalszym ciągu zachęcamy Was do organizowania się i podjęcia próby walki o odzyskanie kwot pobranych przez banku w ramach spreadów, ponieważ jest to tzw. "pewniak".

O co więc walczyć, by osiągnąć sukces, a wywalczenie czego jest wręcz niemożliwe. 

Odpowiedzi z analiz kilku Kancelarii już niebawem.

Czy jesteście nadal zainteresowani pozwami zbiorowym w tych sprawach? Jeśli zbierze się Was odpowiednia grupa w ramach jednego banku i jednego typu umów kredytowych, to będziemy mogli przystąpić do zbierania wszelkich dokumentów i przygotowania pozwu zbiorowego.

Pozdrawiam i czekam na Wasz odzew!

 Szczegóły tutaj

Niedozwolone klauzule stosowane przez Developerów

Bywa, że w zawieranych z klientami będącymi konsumentami umowach przedwstępnych developerzy mieszkaniowi podają cenę mogącą wprowadzić potencjalnego nabywcę w błąd. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż do najczęstszych manipulacji ze strony developera dochodzi poprzez podawanie ceny netto i odesłanie do właściwej stawki podatku VAT...

... Jakie są inne zagrożenia? O tym piszą eksperci z zaprzyjaźnionej z nami Kancelarii Dauerman z Wrocławia.  Więcej informacji TUTAJ.

Jeśli macie podobny problem, zapraszam na FORUM lub do kontaktu na adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl

Polisolokaty

 

Co jakiś czas prezentujemy Wam artykuły z Blogów zaprzyjaźnionych z naszym portalem Kancelarii Prawnych. Dziś kolejny, tym razem, dotyczący polisolokat i opłat likwidacyjnych.

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, popularnie nazywane polisolokatami, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bardzo często zawierają postanowienia przewidujące pobieranie przez towarzystwa opłat likwidacyjnych (czy też opłat za wykup polisy) w przypadku rozwiązania przez klienta umowy w trakcie początkowych lat trwania umowy. Opłaty te opiewają niekiedy nawet na 100% zgromadzonych przez ubezpieczającego środków.

Na naszym blogu pojawiły się już wpisy traktujące o polisolokatach. W jednym z nich znajdziemy omówienie charakteru opłaty likwidacyjnej oraz działań możliwych do podjęcia w celu odzyskania tejże opłaty. Drugi wpis zawiera natomiast rozważania w kwestii dopuszczalności domagania się zwrotu potrąconych przez ubezpieczyciela kwot na drodze pozwu zbiorowego. W dzisiejszym wpisie chciałbym natomiast... Więcej tutaj.

Ogólne wnioski dotyczące sytuacji Frankowiczów

Wnioski dotyczące sytacji "Frankowców"

Drodzy Forumowicze,
mamy dla WAS z zaprzyjaźnionej Kancelarii, która wśród wielu pojawiających się i potencjalnie możliwych do zrealizowania opcji związanych z prawnym rozwiązaniem sytuacji frankowiczów, wyróżnia trzy modele. Każde z nich, oprócz korzyści, wiąże się z pewnym ryzykiem.

Pierwsza możliwość to ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Największa jej zaleta to doprowadzenie do całkowitego oddłużenia, niezależnie od wielkości i ilości długów - czyli chociażby kredytów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę zasadnicze wady. Przede wszystkim, dłużnikowi zostanie odebrany cały majątek, który zostanie zlicytowany. Przepadnie więc najprawdopodobniej mieszkanie/dom oraz samochód. Co prawda konsumentowi, który ogłosił upadłość zostaną zapewnione środki na czasowy wynajem mieszkania, ale przecież wcześniej brał on kredyt właśnie po to, aby mieszkanie lub dom stało się jego własnością. Wskutek ogłoszenia upadłości najpewniej na wiele lat utraci też zdolność kredytową.

Bardziej rozsądna będzie próba podważenia całości lub części umów o kredyty waloryzowane w CHF. Jednym z proponowanych rozwiązań jest próba podważenia całej umowy kredytowej. Istnieją już wyroki polskich sądów stwierdzające, że postanowienia umów dotyczące przewalutowania kredytu rażąco naruszają interesy konsumenta i nie są dla niego wiążące. Należy więc zastanowić się nad tym, czy postanowienia dotyczące przewalutowania nie powodują, że w rzeczywistości w ogóle nie została ustalona całkowita wartość zobowiązania kredytobiorcy. Brak określenia tak istotnej kwestii, jak całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę może skutkować unieważnieniem przez sąd całej umowy. W tym miejscu pojawia się jednak kolejny problem - po unieważnieniu umowy strony powinny zwrócić sobie nawzajem to, co do tej pory otrzymały od drugiej - czyli krótko mówiąc kredytobiorca powinien natychmiast oddać bankowi pozostałą do spłacenia kwotę kredytu. Po analizie przepisów można co prawda stwierdzić, że roszczenie banku o zwrot pozostałej kwoty kredytu uległo już przedawnieniu i w efekcie konsument nie musi już niczego płacić, jednak takie rozwiązanie mogłoby się okazać fatalne w skutkach i jest wielce wątpliwe, że sądy zgodzą się na takie rozwiązanie sprawy.

Kolejnym rodzajem roszczeń, które przysługują i są najbardziej racjonalne w naszej subiektywnej ocenie jest wystąpienie przeciwko bankowi na drogę sądową z pozwem zbiorowym lub indywidualnym z żądaniem podważenia konkretnych zapisów umowy. Podstawowym celem także byłoby uznanie nieważności postanowień umowy dotyczących przewalutowania kredytu, ale łącznie z utrzymaniem pozostałej części umowy w mocy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem sprawy, w razie sukcesu, byłoby uznanie przez sąd, że kwota kredytu powinna być ustalana jedynie w złotówkach, bez przeliczenia na franki. Trzeba jednak wtedy wziąć też pod uwagę ryzyko ustalenia przez sąd, że oprocentowanie kredytu powinno być określane tak, jak dla kredytu złotowego - czyli mniej korzystnie, niż dla kredytu we frankach. Dobrą wiadomością jest jednak niedawne orzeczenie jednego z polskich sądów, który unieważnił umowę w zakresie przewalutowania kredytu, ale jednocześnie utrzymał w mocy zapisy o korzystnym dla kredytobiorcy, dotychczasowym sposobie oprocentowania kredytu. Nawet jednak ewentualne uznanie przez sąd, że umowa kredytu jest kredytem złotówkowym ze wszystkimi tego konsekwencjami, powinno być zmianą pozytywną, odciążającą osoby zadłużone we frankach na aktualnych zasadach.

Oczywiście analiza powyższa jest jedynie krótką kompilacją pojawiających się ostatnio pomysłów na oddłużenie frankowców – sytuacja każdego klienta powinna być oceniana indywidualnie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.
 

Skuteczny pozew zbiorowy przeciwko Uczelni!

Sąd z województwa łódzkiego dopuścił pozew zbiorowy wniesiony przez jedną z Kancelarii przeciwko Uczelni z tego województwa.

Studenci domagają się w pozwie zwrotu opłat z tytułu obrony prac magisterskich i licencjackich. Jedną z przesłanek dopuszczalności przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym było przyjęcie, że studenci uiszczający opłaty za studiowanie oraz podpisujący z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych są konsumentami w rozumieniu ustawowym.

Dopuszczenie postępowania w trybie pozwu zbiorowego, oznacza, iż studenci mogą dochodzić swoich roszczeń w takim postępowaniu. Postanowienie Sądu, po jego uprawomocnieniu i ogłoszeniu w mediach, umożliwi zgłaszanie się kolejnych osób domagających się zwrotu uiszczonych w czasie studiowania opłat z tytułu obrony prac.

Pozew zbiorowy w sprawie zmian w OFE

Sąd Okręgowy w Warszawie nie odrzucił pozwu zbiorowego jednej z kancelarii przeciw Skarbowi Państwa w sprawie przeniesienia środków z OFE do ZUS.

Kancelarie, z którymi współpracujemy jednak sceptycznie oceniały powodzenie takiego pozwu.

Kolejna rozprawa 4 marca 2015 roku. Będziemy się przyglądać tej sprawie i na bieżąco o niej informować.

A jak Wy, Drodzy użytkownicy się na to zapatrujecie?

Multi Program Inwestycyjny AEGON 2008

Towarzystwo Ubezpieczeń AEGON oferuje swoim klientom umowy ubezpieczenia na życie połączone z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi - tzw. polisolokaty.

Przykładowym produktem jest "Multi Program Inwestycyjny AEGON 2008".  Polega on na tym, że Klient opłaca miesięczne składki po kilkaset złotych, oczekując za to w perspektywie wypracowania przez fundusz zysku. Kiedy jednak po jakimś czasie chciałby wypłacić swoje odłożone pieniądze, okazuje się, że Towarzystwo pobiera dla siebie "opłatę likwidacyjną", obliczoną czasami nawet na poziomie 99% odłożonych składek.

Produkt został przeanalizowany i zweryfikowany przez prawników.

Jeżeli macie taki produkt lub tego typu polisolokaty i nie wiecie jak sobie poradzić z tym problemem, prosimy o kontakt na forum lub mailem na adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl.

Szczegóły.

Klauzule niedozowolone

"Klauzule niedozwolone" - to temat, który postanowiliśmy niedawno wziąć "na tapetę". Publikujemy zapisy w umowach czy regulaminach usług, sprzedaży towarów itp., które zostały uznane za niedozwolone.

Jeśli okaże się, że Was coś takiego dotknęło, piszcie! Czekamy też na Wasze sygnały!

Będziemy to przekazywać do analizy prawnikom i mamy nadzieję że będzie to pomocne narzędzie w walce konsumenta ze stojącymi na uprzywilejowanej pozycji przedsiębiorcami. Więcej szczegółów!

Rzecznik konsumentów w postępowaniu grupowym

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy, którym co do zasady jest członek  grupy. Ustawa przewiduje jednak możliwość wystąpienia jako reprezentant grupy przez rzecznika konsumentów.

Należy zauważyć, że spośród organów, które mogą występować z powództwami na rzecz innych osób (prokurator, organizacje społeczne, Państwowa Inspekcja Pracy), jedynie rzecznik konsumentów ma legitymację do występowania z pozwami w postępowaniu grupowym.

W dotychczasowej praktyce rzecznik konsumentów występował m.in. w sprawie przeciwko bankowi z tytułu pobierania od członków grupy wyższych kwot tytułem oprocentowania kredytu, niż pobierałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązania w sposób należyty, co doprowadziło do powstania szkody u członków grupy (tak wyrok SA w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. Sygn. akt I ACa 1209/13) to orzeczenie jest już prawomocne.

W innych toczących się sprawach rzecznik konsumentów podjął się roli reprezentanta grupy występującej przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym pobierającym rażąco wygórowane opłaty likwidacyjne (zwanych także opłatą od wykupu) w przypadku likwidacji polisy (rzecznik konsumentów w Szczecinie), czy też w sprawie zawyżania kursu franka szwajcarskiego przez kredytujący konsumenta bank (rzecznik konsumentów w Poznaniu).

Pobieraczek.pl

Oświadczenie

Nabór do pozwu zbiorowego przeciwko pobieraczek.pl z dniem 2013.10.26 został zamknięty.

Regulamin pozywamy-zbiorowo.pl

REGULAMIN SERWISU pozywamy-zbiorowo.pl

Pozywamy-zbiorowo.pl to forum oraz portal społecznościowy skupiające osoby, będące konsumentami, poszkodowane w relacjach z przedsiębiorcami.  

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy pozywamy-zbiorowo.pl dostępny pod adresem http://www.pozywamy-zbiorowo.pl i prowadzony przez PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego 47, 52-218 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000384634, NIP: 899-27-20-232, REGON: 021539145 umożliwia Użytkownikom:

a.  nawiązywanie kontaktów,

b. wymianę i publikowanie informacji i doświadczeń,

c. zbieranie się w grupy i społeczności dyskutujące o poszczególnych problemach.

1.2. Usługi świadczone przez pozywamy-zbiorowo.pl polegają na udostępnieniu Użytkownikom drogą elektroniczną, w całości lub w części, zasobów Serwisu.

1.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie.

1.4. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/networks/join/signup.

1.5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

2.2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Usługodawca lub Administrator – PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego 47, 52-218 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000384634, NIP: 899-27-20-232, REGON: 021539145

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin, zarejestrowała się w serwisie i zawarła Umowę.

2.3 Baza spraw – baza spraw zgłoszonych przez Użytkowników, zorganizowana tematycznie według kryterium produktów lub usług i zamieszczona w Serwisie.

2.4. Formularz – usługa dostępna w serwisie zapewniająca kontakt z Usługodawcą.

2.5. Forum - forum internetowe prowadzone pod adresem http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/networks/forum/index.

2.6. Konto – dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się, część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Usług, gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych, a także innych danych oraz zawierająca informację o rodzaju konta oraz terminie jego ważności i posiadanych usługach.

2.7. Mixxt – Mixxt GmbH, Adenauerallee 134, 53113 Bonn, reprezentowana przez Oliver Ueberholz. Firma udostępniająca platformę komunikacyjną Mixxt, na której posadowiony jest serwis pozywamy-zbiorowo.pl.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.9. Serwis - internetowy portal dostępny pod adresem www.pozywamy-zbiorowo.pl , którego Prawosportowe.pl. Sp. z o.o. jest właścicielem lub administratorem.

2.10. Treści – jakiekolwiek dane, informacje, pliki, odesłania do innych stron internetowych, wypowiedzi, opinie i komentarze zamieszczone lub prezentowane w Serwisie.

2.11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem w momencie dokonania rejestracji w Serwisie obejmująca Usługi.

2.12. Usługa – jakakolwiek usługa świadczona drogą elektroniczną, przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, z wykorzystaniem Serwisu.

 

3. Regulamin

3.1. Regulamin określa rodzaje, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Spółka prawosportowe.pl Sp. z o.o., również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.2 Korzystając z usługi dostępnej w serwisie, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem jak również oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

3.3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia zapoznanie się z jego zapisami w szczególności przez jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

3.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Usługobiorca

4.1. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu

udostępnione, a które zaakceptował.

 

5. Usługodawca

5.1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

6. Usługi świadczone przez pozywamy-zbiorowo.pl.

6.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu, po zarejestrowaniu, lub bez wymogu rejestracji, a także świadczeniu innych usług, które zostały określone w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.

6.2. Usługodawca świadczy usługi związane z portalem nieodpłatnie.

 

7. Rejestracja konta.

7.1. Rejestracja konta jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

7.2. Wszelkie dane osobowe, udostępnione przez Użytkownika znajdują się na serwerach Mixxt, do których właściciel serwisu pozywamy-zbiorowo.pl nie ma dostępu.

7.3. Warunki ochrony danych przez Mixxt oraz Regulamin Mixxt znajdują się na stronie głównej serwisu pozywamy-zbiorowo.pl

7.4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze plików tzw. cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega, iż pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych zagrażających bądź ingerujących w system operacyjny bądź sprzęt komputerowy Usługobiorcy.

7.5. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji w serwisie.

7.6. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Usługobiorcę. W razie utraty hasła, Usługobiorca może wygenerować nowe hasło dzięki skorzystaniu z odpowiedniego formularza.

7.7. Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Usługobiorca traci dostęp do części Serwisu wymagającej zalogowania. Usługodawca w takim wypadku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

7.8. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Usługobiorca powinien:

– wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;

– wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako wymagane,

obowiązkowe;

– dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;

– poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu,

– na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła

potwierdzenie rejestracji konta,

– po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do całości lub wybranej części Serwisu,

– dostęp do Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy;

– Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym nie przysługuje Usługobiorcy / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

– Usługobiorca ma prawo do edycji wpisanych przez siebie danych.

 

8. Usługi – Informacje Ogólne.

8.1. Usługi wymienione w pkt 9, 10, 11, 12, 13 i 14 są bezpłatne.

8.2. Usługi zawierają informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradami prawnymi ani wzorami żadnych dokumentów prawnych.

8.3. Za pomocą Usługi Usługobiorca otrzymuje dostęp do informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, sporządzonych przez Administratora Serwisu, informacji dostarczonych przez Użytkowników oraz informacji będących ogólnodostępnymi w sieci teleinformatycznej internet.

 

9. Usługa Artykuły

9.1. Usługa Artykuły za pomocą zakładki ARTYKUŁY świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.

9.2. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu.

9.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zawarte w treściach zamieszczonych w zakładce ARTYKUŁY ze szczególnym uwzględnieniem zmian następujących w przepisach prawa, na których opierają się lub których dotyczą wspomniane Artykuły.

 

10. Usługa Profil

10.1. Usługa Profil za pomocą zakładki PROFIL świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.

 

11. Usługa Forum

11.1. Usługa Forum za pomocą zakładki FORUM świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.

11.2. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez zarejestrowanych Usługobiorców.

11.3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet i wyraża zgodę na to, aby inne osoby korzystające z Forum komentowali jego wypowiedzi.

11.4. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez Usługobiorcę z forum, jeśli Usługobiorca dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub Administratora oraz jego Partnerów, sposób korzystania z forum bądź treści rozpowszechnianie na forum pozostają w sprzeczności z Regulaminem, komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski lub wulgarny.

11.5. Usługodawca zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Forum przez Usługobiorców nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

11.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Forum Serwisu, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, naruszające przepisy prawa, naruszające dobra osobiste albo zasady współżycia społecznego, a także tych, które nie są zgodne z profilem Serwisu.

11.7. Usługa Forum zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu.

 

12. Usługa Grupy Zamknięte

12.1. Usługa Grupy Zamknięte świadczona jest za pośrednictwem Serwisu oraz zakładki GRUPY ZAMKNIĘTE i polega na tworzeniu grup użytkowników powstających na potrzeby danego tematu oraz ograniczeniu dostępu do usługi ze względu na informacje o charakterze poufnym.

12.2. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu.

12.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje  w zakładce GRUPY ZAMKNIĘTE ze szczególnym uwzględnieniem zmian następujących w przepisach prawa, na których opierają się lub których dotyczą wpisy w Grupach Zamkniętych.

 

13. Usługa Wydarzenia

13.1. Usługa Wydarzenia za pomocą zakładki WYDARZENIE świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.

13.2. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu.

13.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje  w zakładce WYDARZENIA ze szczególnym uwzględnieniem zmian następujących w przepisach prawa, na których opierają się lub których dotyczą wpisy w Usłudze Wydarzenia.

 

14. Usługa Newsletter

14.1. Usługą Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.

14.2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Uługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny.

14.3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i jest dostępna dla każdego Usługobiorcy Serwisu będącego zarejestrowanym użytkownikiem.

14.4. Zamówienie „newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe Usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.

14.5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

15. Wyłączenie odpowiedzialności

15.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

15.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w momencie przeprowadzania planowanej, modernizacji Serwisu bądź aktualizacji lub modernizacji jego oprogramowania, a także konserwacji serwera przez operatora świadczącego Serwisowi usługi we wspomnianym zakresie.

15.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się wzorami dokumentów czy artykułami udostępnionymi w ramach świadczonych usług.

15.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

15.5. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

16. Ogólne warunki techniczne.

16.1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:

a) dostępu do sieci Internet,

b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail zabezpieczonego hasłem,

c) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej,

d) w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie.

16.2. Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.

17. Reklamacje

17.1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie należy składać na piśmie pod rygorem nieważności na adres Administratora serwisu lub na adres mailowy redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl

17.2. Reklamacje składane w inny sposób bądź na inny niż wskazany powyżej adres nie będą uwzględniane.

17.2. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

17.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

17.5. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17.6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej

17.7. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

 

18. Prawa autorskie

18.1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

18.2. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim.

18.3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

18.4. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 18.3. Usługobiorca nie ma prawa do:

- sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,

- przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,

- utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu,

- utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,

- usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,

- wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu, samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę, samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę, przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 

19. Postanowienia końcowe.

19.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu stanowiąc integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

19.2. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim.

19.3. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu oraz dotyczące współpracy, proszę kierować pod adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl .

19.4. Wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, zapytań dotyczących rejestracji, a także pomoc w funkcjonowaniu Kont Usługobiorców prosimy kierować pod adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl .

 

 

Informacja o portalu

pozywamy-zbiorowo.pl to jedyny dedykowany serwis społecznościowy skupiający poszkodowanych konsumentów wokół tematyki pozwów zbiorowych. Dzięki naszemu portalowi skutecznie złożony został pozew zbiorowy przeciwko Pobieraczkowi, był to drugi pozew zbiorowy (po mBanku) we współczesnej historii Polski, który nie został oddalony przez sąd - jako nie nadający się do rozpatrywania w trybie pozwu zbiorowego! Wiemy, jak skutecznie przygotować pozew zbiorowy, zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym. Współpracująca z portalem kancelaria Dauerman z Wrocławia przygotowuje już złożenie kolejnych pozwów zbiorowych.

Lifestream

Filtr: aktywne nieaktywne Edycja
 • UżytkownicyUżytkownicy
 • BlogiBlogi
 • WideoWideo
 • ForumForum
 • ZdjęciaZdjęcia
 • WikiWiki
 • WydarzeniaWydarzenia
 • PlikiPliki
 • InformacjeInformacje
 • Baza danychBaza danych
 • AnkietyAnkiety
 • NowościNowości
4 dni temu:

Żródła: http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Volkswagen ... [więcej]

Nowi użytkownicy: glowacz100

7 dni temu:

Nowi użytkownicy: katarzyna.kauna

11 dni temu:

Nowi użytkownicy: andrzej.dobkowicz

12 dni temu:

Nie zajmujemy się już tą sprawą. [więcej]

13 dni temu:

Nowi użytkownicy: katarzyna.adamowski, beata.kiljaska

14 dni temu:

Witam Was  Problem jak mozna się domyslic dotyczy firmy ... [więcej]

Nowi użytkownicy: marta.witkowska, frog123

  SZANOWNY PANIE, eksperci pracują nad tematem. Nie ... [więcej]

Mam tu na uwadze ogromną rzeszę użytkowników pojazdów, ... [więcej]

Brak aktywności

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Wyszukiwarka

Szukaj w:

Jesteśmy na Facebooku

Shoutbox

400/400
 • piotr.ernst

  24.12.2014 17:58

  Wszystkiego Dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia....

 • zdzishard.bajkowski

  18.09.2014 16:46

  żródło:

  http://mragowo.wm.pl/220427,Pobieraczekpl-przegral-sprawe-cywilna-w-Mragowie.html#axzz3DYG3py3g

 • zdzishard.bajkowski

  17.09.2014 15:34

  pobieraczek.pl przegrał sprawę w Mrągowie. Uprawomocnił się wyrok z dnia 23 maja 2014 sygn. akt IC 28/13 Sąd stwierdził iż nie zachodzą przesłanki aby była zawarta odpłatna umowa z Rafałem Peisert i Iwoną Kwiatkowską na usługę a tym samym ustala iż zobowiązanie powoda w kwocie 429PLN nie istnieje oraz zasadza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 221,41 tytułem poniesionych kosztów.

 • piotr.kurzawa

  09.09.2014 02:20

  Terasa.c: Z torrentami niestety jest tak, że ściągając plik z serwera, jednocześnie następuje pobranie plików multimedialnych z Twojego komputera, bez Twojej świadomości. Możesz zatem nieświadomie naruszać prawa autorskie rozpowszechniając dzieła.

 • Hubert_Osinski

  28.08.2014 12:01

  Tereso, wszystkiemu się warto przyjrzeć pewnie do póki Ciebie nie zapytam, czy podejmiesz się liderowania swojej inicjatywy.
  Nie musisz pisać, Twoja odpowiedź będzie tłumaczeniem dlaczego w Polsce takie cyrki są możliwe.

 • teresa.c

  22.08.2014 13:11

  Szacun za pobieraczka.pl! Tutaj nie miałam problemu, ale moi znajomi mieli i znam sprawę. NIe ominęło mnie jednak nękanie ze strony Kancelarii Adwokat Anny Łuczak z Warszawy w sprawie filmu ściągniętego przez torrenty. Może warto by się przyjrzeć sprawie. Jest tam próba wyłudzenia pieniędzy, próba oskarżania osób, którym nikt nie udowodnił naruszenia prawa i nielegalne posiadanie danych osobowych.

 • Hubert_Osinski

  22.08.2014 12:02

  Dalej mnie męczą, ale sztuczki formalne jakie stosują w przypadku zbiorówki nie będą mi obce przy mojej sprawie.
  Naiwny nie jestem.

 • konus1968.

  22.08.2014 09:48

  Witam! czekam na wynik w sprawie pobieraczka,oczywiście dobry dla nas
  i dla Huberta! W jedności siła!!!!!!!!!!!!!

 • piotr.kurzawa

  21.08.2014 19:45

  To jeszcze Ciebie ten facet ciąga po sądach? Myślałem, że sąd umorzył postępowanie, po tym, jak oskarżyciel nie był łaskaw stawić się przed sądem.

 • Hubert_Osinski

  20.08.2014 07:53

  W dniu dzisiejszym odbywa się o godz. 11 pierwsza regularna rozprawa w ramach pozwu zbiorowego przeciwko pobieraczek.pl.
  Dla waszej wiadomości również dodam, że równolegle toczy się sprawa z art. 212 kk wytoczona przeciwko mnie przez właściciela pobieraczek.pl za zniesławienie ))) oczywista zemsta za to że śmiałem wytoczyć im pozew będzie trzeba to ich zanękam tą zbiorówką przy waszej pomoc

 • Hubert_Osinski

  30.07.2014 19:39

  Sprawa z pobieraczkiem jest w sądzie. Jest na mocno wstępnym etapie. Min. z powodu tak ogromnych przewlekłości zrezygnowałem z prowadzenia portalu.
  Uczestnictwo dla nowych członków w tym pozwie jest niemożliwe a potencjalny wyrok ma znaczenie wyłącznie dla uczestnika pozwu.

 • oktawian.maliszewski

  30.07.2014 13:05

  Witam, co się dzieję w sprawie pobieraczka Panie Hubercie ??

 • patrycja.potasiak

  26.07.2014 19:01

  Witam, mam pytanie dotyczące pozwu przeciwko pobieraczkowi.pl, od dłuższego czasu nie widziałam żadnej informacji na ten temat, dzieje się coś czy stoi w miejscu???

 • hannaaah

  17.06.2014 11:17

  Witajcie, mój mąż znalazł się w nieciekawej sytuacji, mianowicie otrzymał pismo z kancelarii adwokackiej. Został wezwany do zapłaty 550zł za udostępnienie pliku pobranego z torrent'ow ! Pismo przyszło listem poleconym. Czy ktoś znaazł się w podobnej sytuacji ??

 • zdzishard.bajkowski

  23.05.2014 14:12

  Dziś zapadł w SR w Mrągowie wyrok w sprawie uznania umowy Pana Jerzego M. z pobieraczkiem.pl. Zapowiadam iż wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości na łamach Gazety Olsztyńskiej po jego uprawomocnieniu się.

powered by mixxt
 • v1.1.1
 • (highfive)